Första besöket


Mår du dåligt? Har du mist gnistan eller är du uppe i varv och har för mycket att göra?

Det är vanligt att någon gång ha det så - och det kan hända de flesta!


Första samtalet

Målet med det första samtalet är att vi ska lära känna varandra. Du får veta hur jag arbetar och  jag behöver få en förståelse för vad du vill ha hjälp med. Det är inte alltid att man vet detta själv. Det räcker med att beskriva hur man mår. Till hjälp har jag då både frågor och olika självskattningsformulär. Dessa används även under och efter behandlingen för att dokumentera de förbättringar som uppnåtts.


Alla är unika!


Jag har tydligt sett genom de hundratals patienter jag träffat att det är mycket viktigt att få identifierat huvudorsaken bakom problemområdet dvs. rätt diagnos för att få rätt fokus och övningar som snabbt kan minska lidande och öka livskvaliteten.


Jag arbetar  även i nära samarbete med en erfaren psykiater (överläkare inom psykiatri), men även med psykiatriska mottagningar och vårdcentralläkare i de fall där medicinskt ställningstagande och medicinering kan behövas.


I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.

Den bästa dagen är en dag av törst.


Nog finns det mål och mening i vår färd -

men det är vägen, som är mödan värd.


Det bästa målet är en nattlång rast,

där elden tänds och brödet bryts i hast.


På ställen, där man sover blott en gång,

blir sömnen trygg och drömmen full av sång.


Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.

Oändligt är vårt stora äventyr.


Ur diktsamlingen Härdarna av Karin BoyeAtt våga är att förlora fotfästet för en sekund.

Att inte våga är att förlora sig själv. Sören Kirkegaard