Min utgångspunkt


Mår du dåligt? Har du mist gnistan eller är du uppe i varv och har för mycket att göra?

Det är vanligt att någon gång ha det så - och det kan hända de flesta!

 

Vad Jag Kan Hjälpa Med

 

Jag arbetar som psykolog i Malmö dagligen med människor med olika typer och grader av psykisk ohälsa och hur man kan förbättra varje persons unika livssituation. Jag har mångårig erfarenhet av behandling av olika svårighetsgrader av ångest och depression, inklusive bipolär sjukdom med psykotiska inslag, generaliserat ångestsyndrom, social fobi, tvångssyndrom, panikångest, självskade-beteende, trauma inklusive barndomserfarenheter, sexuella övergrepp och misshandel, låg självkänsla, relationsproblem, livskriser, stress och utmattningssyndrom.

 

Jag är också mycket intresserad av nya behandlingsmetoder och har även forskat omkring hälsoeffekter av medveten närvaro och avslappningstekniker. Jag är med i två offentligt finansierade forskningsprojekt, dels omkring Internetbaserad behandling av depression med KBT och dels som godkänd behandlare av panikångest i POSE-projektet. Just nu är jag även särskilt intresserad av känslors betydelse för hälsa, mer specifikt hur man genom att öka sin förståelse av sina känslor kan öka sitt välmående och minska obehag.

 

Psykolog och Ekonom?

Jag har alltid varit intresserad av hälsa, ohälsa och mänsklig utveckling. Som civilekonom med kopplingar till Näringslivet i både Sverige och Danmark har jag i över 20 år arbetat med organisations- och ledarutveckling hos några av Nordens största företag, bland annat med diagnosticering, utveckling av handlingsplaner, process-ledning och utbildning, ofta med målet att skapa fungerande arbetsgrupper och arbetsprocesser samt goda samarbetsrelationer mellan chefer och underordnade. Jag arbetar därför även med coaching och personlig utveckling av chefer på olika nivåer.Kompassen Som Min Utgångspunkt


Tanken om att svaren kommer inifrån dig


Om att finna balansen mellan 4 poler:


  • Balansen mellan var du kommer ifrån och vart du vill


  • Balansen mellan vad du känner och omgivningens behov och krav


Jag blir guiden som ser mönster som  hindrar


Jag har övningar som sätter ord på det okända

Det är aldrig för sent att bli den du skulle kunna bli. George Eliot

Att våga är att förlora fotfästet för en sekund.

Att inte våga är att förlora sig själv. Sören Kirkegaard