Blogg med inspiration


Mår du dåligt? Har du mist gnistan eller är du uppe i varv och har för mycket att göra?

Det är vanligt att någon gång ha det så - och det kan hända de flesta!

Blogg

 

Häng med

18 November, 2018

 

När det gäller den första byggstenen I stresshantering, 1 Anpassa din stressnivå, finns det två stressnivåer som är viktiga att hålla reda på:

 

1 Stress-skalan, se tidigare inlägg, dvs hur din stressnivå normalt varierar i kroppen under dagen beroende på aktivitetsnivå och intensitet.

 

Om du gjort övningen med att skatta din stress-nivå med stress-skalan, se tidigare inlägg eller www.jennyrapp.se, kan du med hjälp av denna information se om du går upp och ner i stressnivå som förväntat under dagen och veckan.

 

2 Din underliggande grundstressnivå, vilket speglar hur stressad du är eller har varit på en genomsnittlig nivå och som märks av både när du vilar och när du gör dina normala aktiviteter i ditt dagliga liv.

 

Den genomsnittliga stressnivån kan ligga konstant förhöjd under en period om man har ett stressigt liv. Det betyder att kroppen aldrig blir tillräckligt återhämtad. 

Mer om hur du kan mäta detta i nästa inlägg.

 

#stress #stressskalan #känslor #flow #stresshantering #livspussel #kontroll #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #kollpåläget #hanteravardagen #jennyrappblifri #wwwjennyrappse #psykologi #självhjälp #tipsförettbättreliv #måbra #tipsfrånpsykologen #psykologitips #vardagsreflektioner #blifrimedpsykologi #wwwjennyrappcom #lycka#grundstress

17 November, 2018

 

Genom många års arbete med stressade och utmattade patienter har jag kunnat identifiera 3 viktiga byggstenar i framgångsrik stresshantering:

 

1. Anpassa din stressnivå: Lär dig den viktiga stress-skalan och strategier för att minska existerande stress, läka eventuella stress-skador och minska risken för att tillföra ny, skadlig stress

 

2 Hantera dina stresskällor och stressfällor: Identifiera vad som driver på din stressnivå och använd effektiva strategier för hur du kan att hantera dessa

 

3. Använd sunda rutiner: Inför stresshanteringsrutiner och strategier i vardagen för att säkra en sund energinivå och tillräcklig återhämtning i vardagen

 

Jag kommer gå igenom dessa noggrant i de kommande posterna.

 

 

https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

 

 

#stress #stressskalan#känslor #flow #stresshantering #livspussel #kontroll #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #kollpåläget #hanteravardagen #jennyrappblifri #wwwjennyrappse #psykologi #självhjälp #tipsförettbättreliv #måbra #tipsfrånpsykologen #psykologitips #vardagsreflektioner #blifrimedpsykologi #wwwjennyrappcom

16 November, 2018

 

Sett utifrån stress-skalan blir det tydligare att stress är i sig inte det verkliga hotet för kropp och hjärna, även om det finns förhöjd risk för stressutlösta skador, utan det verkligt farliga är om vi inte får tillräckligt med återhämtning.

 

Testa din stressnivå:

 

En viktig del i stresshantering är därför att börja kartlägga hur stressad du är på skala 1 – knappt vaken till 10 – fullt stresspådrag i kroppen. 

 

Gör gärna detta 3 gånger om dagen: morgon middag kväll, i åtminstone 2 veckor. 

 

Vi kommer att utveckla denna stressdagbok i senare övningar och använda skattningarna i analyser så att du kan bli ännu bättre på att förstå kopplingen mellan  vardag, aktiviteter och  upplevd stressnivå.

 

https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

 

#stress #stressskalan#känslor #flow #stresshantering #livspussel #kontroll #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #kollpåläget #hanteravardagen #jennyrappblifri #wwwjennyrappse #psykologi #självhjälp #tipsförettbättreliv #måbra #tipsfrånpsykologen #psykologitips #vardagsreflektioner #blifrimedpsykologi #wwwjennyrappcom

15 November, 2018

 

STRESS-SKALAN

Baserat på detta kan vi tänka oss att det är möjligt att bedöma vår stressnivå utifrån en fiktiv skala från 0 som innebär total avslappning och ingen stress alls, till 10 där kroppen är max uppe i varv. 

 

På skalan innebär stegen 1 till 3 att kroppen är igång och redo för mer aktivitet, 4 till 7 där kropp och hjärna kan samarbeta optimalt för att skapa en grund att fungera så optimalt som möjligt i förhållande till den aktivitet som ska genomföras, medan vi på stegen 8 till 10 är försvarinställda i kamp-flykt-läge. 

 

Då agerar vi mer primitivt, som reptiler: kortsiktigt och utanför pedagogisk räckvidd. 

Det går inte att prata förstånd med oss utan det huvudsakliga målet för oss är att ta oss ur situationen som skapade stressreaktionen. 

 

https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

 

#stress #stressskalan#känslor #flow #stresshantering #livspussel #kontroll #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #kollpåläget #hanteravardagen #jennyrappblifri #wwwjennyrappse #psykologi #självhjälp #tipsförettbättreliv #måbra #tipsfrånpsykologen #psykologitips #vardagsreflektioner #blifrimedpsykologi #wwwjennyrappcom

 

14 November, 2018

 

Utifrån många års arbete tillsammans med inspirerande och kloka patienter har jag utvecklat en metod med innehåll och övningar som visat sig vara effektiv för att bryta stressande livsmönster. 

 

Metoden innehåller flera delar:

 

1 Först behöver vi förstå utgångspunkten:

 

* Vad är stress och skillnaden mellan sund och osund stress

 

* Vad är individens unika omständigheter:

-hur stressad

-på vilket sätt stressad

-varför stressad: hur började det, vad gör det svårt att bryta mönster

 

2 Därefter behöver vi strategier för att bryta stress-spiralen

 

3 Till sist behöver vi implementera nya rutiner och göra förändringar vardagen för att minska risken att få liknande stressrelaterade problem igen

 

https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

 

#stress #flow #stresshantering #livspussel #kontroll #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #kollpåläget #hanteravardagen #jennyrappblifri #wwwjennyrappse #psykologi #självhjälp #tipsförettbättreliv #måbra #tipsfrånpsykologen #psykologitips #vardagsreflektioner #blifrimedpsykologi #wwwjennyrappcom

 

13 November, 2018

 

Risken att stress skadar kropp och hjärna minskar om vi har sunda och balanserande rutiner:

 

1 Har bra sömnvanor och får tillräckligt med sömn

 

2 Tar regelbundna pauser både under dagen och över veckan

 

3 Motionerar, framförallt vardagsmotion som t.ex. att gå eller cykla till jobbet

 

4 Vistas ute i naturen

 

5 Skriver och pratar med vänner regelbundet, vilket ger oss bekräftelse, perspektiv på situationer och får granskat prioriteringar angående vad som är viktigt i livet

 

6 Ägnar oss regelbundet åt lustfyllda, avslappnande meditativa aktiviteter såsom mindfulness, yoga, läsning, hobbies, hemma-spa

 

7 Begränsar användande av teknik och sociala medier

 

Men detta är det många som redan vet. Många av alla de patienter som kommer till mig på remiss från läkare för allvarligare stressproblematik har redan sökt upp denna information. 

 

Hur kan det komma sig att stress och stressrelaterade sjukdomar ökar när detta är allmänt tillgänglig information? Mer om detta imorgon... 

 

https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

 

#stress #flow #stresshantering #livspussel#kontroll #hälsa #livskvalitet #livsglädje#sundavanor #kollpåläget#hanteravardagen #jennyrappblifri#wwwjennyrappse #psykologi #självhjälp#tipsförettbättreliv #måbra#tipsfrånpsykologen #psykologitips#vardagsreflektioner #blifrimedpsykologi

 

12 November, 2018

 

SKILLNADEN MELLAN SUND OCH OSUND STRESS

När är då stress sund respektive osund? 

 

Här finns det individuella skillnader. 

Vi är olika stresståliga och påverkas olika av stressande situationer utifrån arv, erfarenheter och antalet stresskällor som vi har runt oss och hur länge de varat. 

 

För att stressen ska vara sund ska vi uppleva följande:

 

- Ett välmående - att livet flyter och vi har lust att prestera det känns bra att prestera, vi får ihop att göra våra dagliga aktiviteter

 

- Inte göra konstiga slarvfel eller får försämrat minne, koncentrationsförmåga  kan koppla bort från stresskällan

 

- Få en mental paus 

kan koppla bort tankar på stressområdet på fritiden 

 

- Att sömnen inte är försämrad en längre tid och återgår till det normala så snart pressen upphört

 

Bild från Pixabay

 

https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

 

#stresshantering #självhjälp #stressövning #stressreduktion #psychologisktvälmående #positivpsykologi #stress #mentalåterhämtning#återhämtning #mindfulness #KBT #livsmål #självmedkänsla #stresspåarbete #måbra#sundavanor #självrespekt #självhjälpsövning #mentalisering #stress #medvetennärvaro #medvetnaval #vila#viktenavvila #wwwjennyrappcom

 

11 November, 2018

 

VAD ÄR BRA MED STRESS?

Kroppen behöver stress för att fungera optimalt, för att prestera och lösa problem, men också för överlevnad genom att snabbt kunna sätta oss och andra i säkerhet. 

 

Det sympatiska nervsystemet, den ena delen av det autonoma nervsystemet, är den del som är huvudansvarig för att varva upp kroppen. Av denna anledning kallas det sympatiska nervsystemet även ibland för kamp-flykt-systemet. 

 

Det sympatiska nervsystemet hjälper oss alltså både att komma upp ur sängen på morgonen men också att snabbt ta oss ur livsfarliga situationer. Stress upp till en viss nivå kan även förbättra vår prestation och kreativitet. 

 

VARFÖR STRESS?

 

En optimal mängd stress är viktig av många orsaker för vårt dagliga liv. Bland annat hjälper stress oss med att: 

- Skärpa våra sinnen

 

- Pressar oss att välja stimuli och blockerar bakgrundslarm

 

- Styr vår motivation och fokuserar vår energi

 

- Ökar vår alerthet och problemlösningsförmåga

 

- Förbättrar vår produktivitet och kreativitet

 

- Förbereder kroppen för aktivitet/reaktioner både psykiskt och fysiskt

 

https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

#stress #flow #stresshantering #livspussel#kontroll #hälsa #livskvalitet #livsglädje#sundavanor #kollpåläget#hanteravardagen #jennyrappblifri#wwwjennyrappse #psykologi #självhjälp#tipsförettbättreliv #måbra#tipsfrånpsykologen #psykologitips#vardagsreflektioner #blifrimedpsykologi

 

10 November, 2018

 

Jag tänker börja med att skriva om stress, något som många har ett kluvet förhållande till. Men stress är livsviktigt. Det avgörande för om stress får skadliga effekter på vår hälsa eller inte är i vilken grad vi upplever stressen som kontrollerbar.

 

Börja med att identifiera dina 3 viktigaste stresskällor, t.ex. genom att notera under dagen: 

1 När ökade du farten? 

2 När känner du dig snabbare än ditt eget bästa? 

3 Vad var det som satte igång dig?

 

https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

#stress #flow #stresshantering #livspussel#kontroll #hälsa #livskvalitet #livsglädje#sundavanor #kollpåläget #hanteravardagen#jennyrappblifri #wwwjennyrappse #psykologi#självhjälp #tipsförettbättreliv #måbra#tipsfrånpsykologen #psykologitips#vardagsreflektioner #blifrimedpsykologi