Psykolog i Malmö - Min mottagning


Mår du dåligt? Har du mist gnistan eller är du uppe i varv och har för mycket att göra?

Det är vanligt att någon gång ha det så - och det kan hända de flesta!

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text. Jenny Rapp - Mångsidig Psykolog i Malmö inom KBT, PDT & IPT 


Börja idag genom nya specialutvecklade kurser baserade på modern terapi och forskning på https://jennyrappblifri.se där det även finns en gratis blogg för personlig utveckling, se följande länkar:


Självkänsla: Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet


Stresshantering: Bli fri från stress


Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter


HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov


Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi


Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potentialMobiltelefon: 0707-454 456

Mottagning: Nordlinds väg 95, 217 73 Malmö

E-mail: jenny-rapp@hotmail.com

Företag: Psykolog & Konsulttjänst Insiktskompassen AB

Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Integritetspolicy*, se längre ner på denna sida


Att våga är att förlora fotfästet för en sekund.


Att inte våga är att förlora sig själv.


Søren Kierkegaard

Under jennyrappbefree på Instagram, Facebook och Twitter finns det inspiration och självhjälpsövningar på engelska: 

 

https://www.instagram.com/jennyrappbefree/

https://www.facebook.com/jenny.rapp.befree

https://twitter.com/jennyrappbefree

 

Blogg på engelska: https://www.jennyrapp.com


Om Min Psykologmottagning I Malmö

Målet med psykologisk behandling är att förstå och bearbeta bakomliggande orsaker till varför man mår som man gör, utveckla nya synsätt samt få fungerande verktyg och varaktiga strategier för att hantera livets svängningar. Jag arbetar som psykolog i Malmö utifrån behov och önskemål med samtliga terapiformer inom Region Skånes Vårdval**:


  • Kognitiv beteendeterapi, KBT, som fokuserar på betydelsen av tankar, känslor och beteenden för ens mående.
  • Psykodynamisk terapi, PDT, inklusive interpersonell terapi, IPT, som fokuserar på betydelsen av tidiga livshändelser och relationer för ens mående.


Alla terapiformerna KBT, PDT och IPT hjälper på olika sätt till att utveckla nya sätt att se på sig själv, ta beslut samt hantera relationer och situationer. Det är vanligt att redan efter 5-10 samtal uppleva förbättrat välmående och minskade besvär.


Se mer om hur jag jobbar på Instagram och få inspiration till självhjälpsövningar: jennyrappbefree

 

Min Erfarenhet

Jag arbetar sedan flera år som psykolog i Malmö med egen mottagning nära Fridhem. Jag har flera års erfarenhet inom vuxenpsykiatrin i Skåne med olika svårighetsgader av problem såsom minskad livslust, självmordstankar, självskador, oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem och stress, men också med människor som vill få ihop sin vardag bättre, arbeta med personlig utveckling, förstå sig själva, sina känslor och reaktioner.


Inom psykiatrin var jag även specialiserad inom neuropsykiatriska utredningar och har ännu idag samtal med personer med olika funktionsnedsättningar såsom ADHD, ADD och ASD, inklusive tidigare Aspergers syndrom. 


Jag har även arbetat i näringslivet i snart 20 år med coaching, organisations- och ledarutveckling.


Jag Tar Emot Remiss Inom Vårdval Psykoterapi** Från Skånska Vårdcentraler

Jag har avtal med Region Skåne, Vårdval Psykoterapi, och tar emot samtliga typer av remisser på KBT-, PDT- och IPT-behandlingar från vårdcentralläkare utifrån vanlig sjukvårdstaxa (200 kr per samtal) och även högkostnads-/frikort (uppnås när man totalt betalat 1150 kr).*INTEGRITETSPOLICY - GDPR

Denna integritetspolicy har sammanställts för att informera de som är oroade över hur deras information sparas och används online. Den beskriver principerna och rutinerna jag följer för att skydda individens personliga information. Detta inkluderar att säkerställa noggrannhet, sekretess och säkerhet för mina klienters personliga information och tillåter mina klienter att begära tillgång till och korrigering av deras personuppgifter.


Vilken personlig information samlar jag från de personer som besöker min blogg, hemsida eller app alternativt kontaktar mig via telefon eller email?

Namn, e-postadress och/eller telefonnummer. För remisser gäller att dessa förvaras tillsammans med annat arbetsmaterial i journalen för påbörjade behandlingar. Remisser som inte påbörjas returneras till remittenten inom 1 månad.


De uppgifter som samlas in för personer som kommer till mig för samtal och därefter förvaras enligt Patientdatalagen, PDL, är telefonnummer, ev. remiss, journaluppgifter såsom namn, adress, personnummer, anamnes, journalanteckningar för besök samt sekretesskyddad kalender för bokade tider och fakturor/kvitton enligt Bokföringslagen. Alla email och sms förstörs inom 6 månader efter avslutad kontakt. Mottagningens journalsystem följer de svenska lagarna för sjukvård, bl.a Patientdatalagen, PDL och andra sekretess- och säkerhetslagar för hantering, förvaring och utlämning av information, vilka är mer strikta och överordnade GDPR. Namnade fakturor/kvitton förstörs tillsammans med annan bokföring enligt rådande bokföringsregler.


När samlar jag in information?

Jag samlar in information från dig när du kontaktar mig och i förbindelse med besök.


Hur använder jag din information?

Jag använder informationen för att säkerställa lämplig behandling samt för att svara remittent om hur behandlingen påverkat de symtom du sökte för i enlighet med det frågeformulär Region Skåne kräver för att få samtal på remiss, se www.1177.se


Hur skyddar jag din information?

Mina system skannas regelbundet för säkerhetshål och kända sårbarheter för att göra din information så säker som möjligt. Jag använder vanlig Malware Scanning.


Din personliga information finns bakom säkrade nätverk med flera lösenord och är endast tillgängliga för mig och dataadministratör. Frågeformulär finns i Region Skånes datasystem. De försäkrar att denna bara används på gruppnivå för kvalitetssäkring, se Region Skåne för frågor angående text på formuläret samt rutiner för deras remiss och besökssystem PASIS.**Vårdval Psykoterapi innebär subventionerad behandling inom Region Skåne och ger dig möjlighet att själv välja vem du vill arbeta med, se:


https://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Valj-mottagning-for-psykoterapi/