Psykolog i Malmö - Min mottagning

 

Mår du dåligt? Har du mist gnistan eller är du uppe i varv och har för mycket att göra?

Det är vanligt att någon gång ha det så - och det kan hända de flesta!

 

 

Jenny Rapp - Mångsidig Psykolog i Malmö

inom KBT, PDT & IPT

 

 

 

Mobiltelefon: 0707-454 456*

 

Mottagning: Nordlinds väg 95, 217 73 Malmö*

 

Kollektivtrafik: Malmö Fridhemstorget

 

E-mail: jenny-rapp@hotmail.com*

 

Företag: Psykolog & Konsulttjänst Insiktskompassen

 

Att våga är att förlora fotfästet för en sekund.

Att inte våga är att förlora sig själv. Søren Kierkegaard

Om Min Psykologmottagning I Malmö

Målet med psykologisk behandling är att förstå och bearbeta bakomliggande orsaker till varför man mår som man gör, utveckla nya synsätt samt få fungerande verktyg och varaktiga strategier för att hantera livets svängningar. Jag arbetar som psykolog i Malmö utifrån behov och önskemål med båda terapiformerna inom Region Skånes Vårdval**:

 

  • Kognitiv beteendeterapi, KBT, som fokuserar på betydelsen av tankar, känslor och beteenden för ens mående.
  • Psykodynamisk terapi inklusive interpersonell terapi, IPT, som fokuserar på betydelsen av relationer för ens mående.

 

Båda terapiformerna KBT och IPT hjälper på olika sätt till att utveckla nya sätt att ta beslut samt hantera relationer och situationer. Det är vanligt att redan efter 5-10 samtal uppleva förbättrat välmående och minskade besvär.

Min Erfarenhet

Jag arbetar sedan flera år som psykolog i Malmö med egen mottagning nära Fridhem. Jag har flera års erfarenhet inom vuxenpsykiatrin i Skåne med olika svårighetsgader av problem såsom minskad livslust, självmordstankar, självskador, oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem och stress, men också med människor som vill få ihop sin vardag bättre, arbeta med personlig utveckling, förstå sig själva, sina känslor och reaktioner.

 

Inom psykiatrin var jag även specialiserad inom neuropsykiatriska utredningar och har ännu idag samtal med personer med olika funktionsnedsättningar såsom ADHD, ADD och ASD, inklusive tidigare Aspergers syndrom.

 

Jag har även arbetat i näringslivet i snart 20 år med coaching, organisations- och ledarutveckling.

 

Jag Tar Emot Remiss Inom Vårdval Psykoterapi** Från Skånska Vårdcentraler

Jag har avtal med Region Skåne, Vårdval Psykoterapi, och tar remiss på KBT- och IPT-behandlingar av normal längd, s.k. kort remiss, från vårdcentralläkare utifrån vanlig sjukvårdstaxa (200 kr per samtal) och även högkostnads-/frikort (uppnås när man totalt betalat 1100 kr). Jag tar inte emot långa remisser.

 

 

*Angående dataskydd-GDPR: de uppgifter som samlas in/förvaras av mottagningen är mail, telefon, sekretess-skyddad kalender, remisser, journaluppgifter: namn, adress,personnummer, anamnes, journalanteckningar för besök och fakturor/kvitton. Alla mails och sms förstörs senast inom 6 månader från avslutad kontakt. Mottagningens journalsystem följer de svenska lagarna för sjukvård, bl.a. Patientdatalagen, PDL, och andra sekretess- och säkerhetsregler för förvaring och utlämnande av data, och som är mer strikta och överordnade GDPR. Namnade fakturor/kvitton förstörs tillsammans med annan bokföring enligt rådande bokföringsregler.

 

**Vårdval Psykoterapi innebär subventionerad behandling inom Region Skåne och ger dig möjlighet att själv välja vem du vill arbeta med, se:

 

https://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Valj-mottagning-for-psykoterapi/